domingo, 1 de junio de 2008

Varias plazas empleo público en Salamanca y Tarragona


1 PROFESOR EDUCACION SECUNDARIA. 3 ATS/DUE. 1 ANIMADOR SOCIOCOMUNITARIO. 7 TRABAJADOR SOCIAL. 1 TERAPEUTA OCUPACIONAL. 5 AUXILIAR DE ENFERMERIA
Diputación Provincial de Salamanca
Boletín Oficial del Estado de 30/05/2008


EDUCADOR
Denominació del lloc de treball laboral segons plantilla: educador ensenyament especial
Adscripció: Col·legi d’Ensenyament Especial Sant Jordi (Jesús-Tortosa)
Règim jurídic: laboral
Caràcter: ix
Grup de classiicació: grup 3 de la relació de categories professionals del vigent
Conveni del personal laboral de la Diputació de Tarragona
Retribució: segons el grup de classiicació
Nombre de llocs convocats: 2
Sistema selectiu: concurs-oposició
Torn: lliure

Diputación de Tarragona
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 30/05/2008


No hay comentarios: