miércoles, 23 de abril de 2008

Desarrollo LAAD (Ley Dependencia) en Galicia

LEXISLATIVO

Despois do proceso de consulta e debate que abriu a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, no mes de xullo con motivo da elaboración da Nova Lei de Servizos Sociais de Galiza, xa está dispoñible o texto do borrador do anteproxecto da lei que iniciará o trámite lexislativo.

Durante o proceso de debate da lei, que estimulou e serviu de reflexión e consulta á sociedade galega, recolléronse as aportacións e recomendacións ao Documento de Bases, co obxectivo de enriquecer e reflexar as necesidades da sociedade na nova lei de servizos sociais.

Deste modo, unha vez recopiladas e analizadas todas as aportacións dos diferentes colectivos, asociacións e entidades, empresas, administracións e persoas físicas, aos que a Vicepresidencia agradece a súa participación, plasmáronse no presente texto do Anteproxecto da Lei de Servizos Sociais, tratando de asumir o maior número delas e buscando o consenso entre aquelas solucións diverxentes, co obxecto de conseguir una lei que configure un novo sistema galego de servizos sociais.

DESCARGAS DO BORRADOR E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE APOIO

Texto do Anteproxecto da Lei de Servizos Sociais de Galiza. (Texto e audio)
(prema sobre as imaxes para elixir a descarga ou consulte a sección Documento de Bases)
Descargas textoDescargas audio
mailto:info@benestargaliza.org
Secretaría Xeral do Benestar
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela


* Consulta as distintas ordes dispoñibles recentemente:

Orde que regula as instalacións xuvenís dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. (PDF: 93 Kb)

Orde que regula a oferta de prazas xuvenís do programa Campaña Verán-2008 e procede a súa convocatoria. (PDF: 183 Kb)

Orde que regula as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede a súa convocatoria. (PDF: 360 Kb)

* Recoñecemento da situación de usuario/a do servizo galego de apoio á mobilidade.

A continuación poderá descargar a documentación informativa do Servizo de Apoio á Mobilidade así como a solicitude de recoñecemento de usuario/a do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade. Nestes intres atópase na 1ª fase (consultar os concellos onde se vai a implantar)

Presentación informativa do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal. (PDF: 1.18 Mb)

Decreto polo que se regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para as persoas con discapacidade e/ou dependentes. (PDF: 55 Kb)

Anexo de solicitude ao Decreto de Apoio á Mobilidade Persoal. (PDF: 100 Kb)

Informe de recoñecemento da persoa usuaria do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal. (DOC: 24 Kb)

Relación dos concellos onde se pon en funcionamento o Servizo Galego de Apoio a Mobilidade Persoal. 1ª F

Fuente: Xunta de Galicia

No hay comentarios: